Kurser

Kurser i litografi våren och hösten 2021

Våren 2021 erbjuder vi två grundkurser i litografi, med start den 27 februari respektive den 10 april. Båda kurserna är nu fulltecknade men nya tillfällen kommer i höst.  Lämna gärna intresseanmälan för kommande kurstillfällen. 

Varje termin hålls minst en grundkurs i litografi,  som vänder sig till dig som är intresserad av eller har sysslat med konstnärligt skapande. Vårens första grundkurs startar lördagen den 27 februari, den andra börjar den 10 april. Höstens kurser börjar den 11 september respektive 16 oktober. Dessutom finns möjlighet till enstaka kursdagar och workshops. 

Grundkurserna äger rum på Litografiska Museet under fem hela lördagar. I kursen ingår en orientering om litografins historia och grunderna i litografiskt tryck från sten, med möjlighet att göra ett eget tryck.
Eftersom antalet kursdeltagare är litet kan vi bygga på vars och ens förutsättningar och ambitioner, så att både amatörer och yrkesverksamma konstnärer kan börja från sin nivå. Första kursdagen innehåller en introduktion av kursen och litografins historia. Då får också alla deltagare under handledning pröva på de första grunderna i litografi. De övriga kursdagarna får deltagarna i egen takt pröva på att litografera. Ingen behöver vänta på att komma vidare i processen och den som vill pröva på flerfärgstryck eller andra speciella tekniker får möjlighet till det.
 
Målet är att ge en orientering om alla vanliga moment i processen, från att preparera stenen till att trycka färdiga upplagor, inklusive flerfärgstryck. Möjligheten finns sedan att komma tillbaka till museet och arbeta vidare mer eller mindre självständigt, detta mot en mindre ateljéavgift.  
 
Huvudansvarig för kurserna är huddingekonstnären Hans Kellerman, vid behov med hjälp av andra konstnärer och grafiker vid museet. Kursavgiften är 3 000 kr, inklusive luncher, kursmaterial och medlemsavgift i Litografklubbens Arkiv. Om du redan är medlem är avgiften 2 800 kr.
 
Lämna gärna en intresseanmälan för kommande kurser till info@litografiskamuseet.se eller per tel 08-746 90 91. Först till kvarn gäller. 

Enstaka kursdagar i litografi

Om du har tidigare erfarenhet av grafiska tekniker finns det också möjlighet att få en kort introduktionskurs i litografi. Kostnad per dag är 600 kr per person. Då ingår handledning, material och lunch. 

Förfrågningar: mail info@litografiskamuseet.se eller tel 08-746 90 91.

Planerade workshops i mokurito – senareläggs

Chiyuki Hozumi med ett tryck i mokurito

Den japanska konstnärinnan Chiyuki Hozumi hade en mycket uppskattad utställning och flera workshops i mokurito i augusti 2018. På grund av coronapandemin senareläggs hennes besök ytterligare ett år. 

Mokurito eller mokulito är en teknik som uppfanns av en japansk konstnär och konstprofessor i mitten av 1900-talet och som bygger på samma principer som klassisk litografi, men man tecknar på plywood i stället för på sten. Man kan också trycka utan tillgång till tryckpress.

Förfrågningar och anmälningar: mail info@litografiskamuseet.se eller tel 08-746 90 91.