Kurser

Kurser i litografi

Höstens kurs börjar lördagen den 22 september. 
I kursen ingår en orientering om litografins historia och grunderna i litografiskt tryck från sten med möjlighet att göra ett eget tryck.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av, eller har sysslat med konstnärligt skapande. I och med att antalet kursdeltagare är litet kan vi bygga på vars och ens förutsättningar och ambitioner, så att både amatörer och yrkesverksamma konstnärer kan börja från sin nivå. Huvudansvarig för kurserna är huddingekonstnären Hans Kellerman, som efter behov stöds av andra konstnärer och grafiker vid museet. 

Kursen äger rum på Litografiska Museet på Sundby Gård under fem lördagar.
Första kursdagen blir det en introduktion av kursen och litografins historia. Då får också alla deltagare under handledning pröva på de första grunderna i litografi. De övriga kursdagarna får deltagarna i egen takt pröva på att litografera. Ingen behöver vänta på att komma vidare i processen och den som vill pröva på flerfärgstryck eller andra speciella tekniker får möjlighet till det.  

För anmälan och frågor om kurserna, kontakta Litografiska Museet, info@litografiskamuseet.se eller 08 746 90 91. Kurserna genomförs i samarbete med ABF Huddinge. 

Workshop i mokurito/trälito

Under augusti – september gästas museet av den japanska konstnären Shiyuki Hozumi. Hon kommer att hålla tre heldagars workshops i mokurito, ett litografiskt tryck baserat på trä i stället för sten, som utvecklades av den japanske konstnären och konstprofessorn Seishi Ozaku på 1970-talet. Trälitografi är inget avsteg från det ursprungliga stentryckets grundprincip att fett stöter bort fukt och tvärtom. Fet tryckfärg kan valsas på ett fett motiv medan fukt skyddar omgivande partier, varefter ett tryckark pressas mot träplattan.

För information om museets workshops i mokurito läs här!