Litografistipendium

Cecilia Frisendahls litografistipendium
Litografiska Museet har ett arbetsstipendium har som syfte att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart.

Cecilia Frisendahl
Cecilia Frisendahl

Med anledning av att Cecilia Frisendahl fyllde 90 år döptes arbetsstipendiet om och heter fr o m 2013 Cecilia Frisendahls litografistipendium. Skälet till att stipendiet fick namn efter Cecilia Frisendahl är att hon under lång tid har varit Sveriges främsta konstnär inom det litografiska området. Hon var dessutom aktiv i tillblivelsen av Litografiska Museet 2005 och var med i dess styrelse de första åren.

Stipendiet delas ut årligen i samband med Litografklubbens Arkivs årsmöte i maj.
Stipendiet innebär att en konstnär får arbeta på Litografiska Museet under ett år – utan kostnad för material och verktyg – med stöd och handledning av museets tryckare. Det finns också möjlighet att trycka en större upplaga i Johanna och att ha en egen utställning i museets utställningshall.

Stipendiet kan sökas av yrkesutövande konstnärer med erfarenhet av grafiska tekniker, särskilt litografi. 

Innehavare av Cecilia Frisendahls stipendium 2010–
2010
Åsa Byred
2011-12
Karin Ögren, Nina Kerola, Daga Wennerström http://www.daga.se
2013
Pär Strömberg http://parstromberg.se/wp/
2014
Eva Kerek http://evakerek.se
2015
Amalia Årfelt http://www.amaliaarfelt.com
2016
Urban Palm, Emmy Dijkstra http://emmydijkstra.nl/2017
Berta Guerra Aredal, http://www.bertaga.se/konst/omberta.html
Linda Fröberg

Intervju med Cecilia Friesendahl.