Utställningar

Svart Vitt 17 maj-30 augusti

I utställningen Svart Vitt visas verk av åtta konstnärer som manifesterat ett antal av de många trycktekniker som används inom grafiken. Utställningen anspelar på den tidiga grafiska konsten som var svartvit. Kanske är den traditionella grafiken än mer angelägen i en tid när allt annat går snabbt, en längtan efter det ursprungliga och hantverksmässiga., handens bearbetning av materialet, den långsamma processen. Ordet “grafik” kommer från grekiskans “grafein” som betyder “skriva” och syftar på ett avtryck på exempelvis ett papper, plast eller tyg från en infärgad tryckplatta. 

Grafikens olika trycktekniker är uppdelade i fyra huvudområden efter tryckplattans framställning: djuptryck, högtryck plantryck och genomtryck. Högtryck innefattar träsnitt, linoleumsnitt och typtryck. Den tryckande ytan är då upphöjd och avskild från den icke-tryckande ytan genom en nivåskillnad. I djuptryck samlas färgen i stället i mediets nedsänkta delar , vilket gör att trycket i pressen tvingar ned pappret i fördjupningarna där det absorberas. Exempel på djuptryck är kopparstick, torrnål och collografi. Plantryck är synonymt med litografi, som utnyttjar det faktum att fett och vatten stöter bort varandra – alltså behöver tryckmediet inga nivåskillnader. Genomtryckets mest kända teknik är sillkscreen, där färgen passerar genom en finmaskig duk och överförs till pappret. 

Konstnärerna är från Huddinge och delar ett intresse för grafiken. Dessutom har de alla haft utställning, erhållit stipendium eller på annat sätt samarbetat med Litografiska Museet tidigare. Utöver detta har de inte särskilt mycket gemensamt – de arbetar alla med skilda teman och uttryck. Utställningens visuella mångfald bevisar tryckteknikernas obegränsade möjligheter och den bredd som begreppet “grafik” inrymmer. 

Medverkande konstnärer är Åsa Byred, Mischa Björkroos, Svenerik Jakobsson, Nina Kerola, Margon Lindberg, Margareta Röstin, Nicos Terzis och Chun Lee Wang Gurt. 

Eftersom museet inte är öppet för närvarande visas en video med presentation av utställningen på vernissagedagen den 17 maj. 

Kommande utställningar

6-27 september Lennart Aschenbrenner. Litografier   

4 oktober -1 november Helle Carlsen Stipendiatutställning 

8 november – 6 december Mikael Jacobsson Stipendiatutställning 

Utställningsaffischer 

De flesta affischer finns att köpa för 30 kr. 

Tidigare utställningar

2020 15 konstnärer – 15 år med Litografiska Museet. Läs mer.  
2019 Affischer som lockat, chockat och förfört – ur Litografiska Museet samlingar. Läs mer 
2019 Björn Krestesen. Arketyper och tidsfragment. Läs mer
2019 Karin Södergren, Alla mina hundar och andra krumelurer. Läs mer
2019 Kartan – en bild av verkligheten? Läs mer
2019 Jenny Olsson. Mellanrum. Läs mer
2019 Rapport till Nikos Kazantzakis. Nicos Terzis. Läs mer
2018-2019 Bildrevolutionen – Litografin 200 år i Sverige. Läs mer 
2018 Linda Fröberg. Mitt i naturen. Läs mer
2018 Berta Guerra Aredal. Min dialog med stenen. Läs mer
2018 Chiyuki Hozumi, Mokurito – Trälito. Läs mer
2018 Se Människan. Ur Bertil Janssons privata konstsamling. Läs mer
2018 Konsten att mötas. Tian Gan och Sam Schonzeit. Läs mer 
2018 Emmy Dijkstra, searching until it all makes sense. Läs mer
2018 Hans Kellerman. Zebrastians banan. Läs mer
2017-2018 Skolplanscher
2017 Christer Themptander, Split visions. Läs mer
2017 Emmy Dijkstra, no longer a hidden tribe. Läs mer
2017 Barnens bilder före TV:ns tid. Läs mer
2017 UPPÅTPUFF! Huddingeelever skapar. Läs mer
2017 Tredimensionellt. Hans Kellerman. Läs mer
2017 Urban Palm. Litografi och skulptur. Läs mer
2017 Hästen-litografiskt tryck steg-för-steg Läs mer
2016 Amalia Årfelt och Eva Kerek – stipendiatutställning. Läs mer
2016 När gatan tog mediemakt – Pariskommunens bilder. Läs mer
2016 Lars Hellström. Litografier. Läs mer
2015 MADE IN SWEDEN. Läs mer
2015 Cecilia Frisendahl. Minnesutställning
2015 Orgelvariationer Rose Dietz
2015 Lingering Mischa Björkroos
2015 Det kunde varit vi
2014 Revolt. Albin Amelin
2014 FILM! FILM! FILM!
2014 Kellermans Kortlek, Hans Kellerman
2014 Dawn/gryning – Chun Lee Wang Gurt
2014 Mycket nöje. Affischer ur Litografiska Museets samlingar
2013 Kanariefågeln i gökuret, Hans Kellerman
2012 Gömt och Glömt. Litografiskt vardagstryck
2012 God konst åt folket. Konstfrämjandet 65 år
2012 Avtryck – Från handavtryck till datagrafik.
2011 Den Inre kretsen. Medlemsutställning.
2011 Ulf Wahlberg BIL-GALEN (Litografier med bilen som motiv)
2011 Stockholm – Paris (1800-talets Europa i samtida litografier)
2011 3XTRYCKT (konstutställning i samarbete med Huddinge Konstnärsklubb)
2011 Från Gutenberg till Macintosch
2010 Kaffe vi minns
2010 ETIKETTER på tändstickor och annat
2009 Sommarutställning gamla affischer från film, teater mm
2009 Från Foto till Tryck
2008 Rose Dietz och Lars Hellström (höstutställning)
2008 Gamla Skolplanscher
2007 HästarHundarZebror, Cecilia Frisendahl
2007 Botaniska planscher
2007 Affischer från förr
2006 In Memoriam, Lizzie Ohlsson Arle
2006 Svenska litografers och bröderna von Wrights fåglar
2005 Gamla Affischer