UTLYSNING FÖR LAND ART VID SUNDBY GÅRD 2023

Bild över bäcken bakom Litografiska Museet, Sundby Gård (skiss).

UTLYSNING FÖR LAND ART VID SUNDBY GÅRD 2023

Arbetar du med konst i naturen eller har en bra idé som kan visas utomhus sommaren 2023? På Sundby Gård i Huddinge finns idag både konst och vacker natur. Land art vid Sundby gård är ett årligt återkommande evenemang. Verken kommer vara utställda i och utmed bäcken bakom Litografiska Museet som rinner ner till Orlången mellan 28 maj – 1 oktober. Sundby Gård ingår i Orlångens naturreservat.

Land Art är en konstform som tar avstamp i landskapet och där naturen eller stadslandskapet används som källa för konstverket. Inom Land Art uppförs platsspecifik konst, vilken innebär att en plats tas i anspråk och dess karaktär förändras med en gestaltningsprocess. Materialet som används är främst sådant som man finner på platsen – såsom jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor, blad och vatten. I vissa fall kompletteras de naturliga materialen med t ex betong, metall, asfalt, mineralpigment mm. Då man oftast använder sig av naturmaterial bryts konstverket med tiden ner och ett landskap övergår i ett annat, i en ständigt pågående process.

Ansökan:

Litografiska Museet bjuder in yrkesverksamma konstnärer från hela Sverige att lämna in förslag till utställningen. Du behöver inte ha arbetat med land art tidigare. Ansökan ska innehålla kortfattad beskrivning av ditt förslag, material, mått, monteringsmaterial och sätt (max 300 ord) plus max fem bilder med skiss/foto av verket samt cv.
Märk ansökan tydligt med namn, adress, telefon, mail och länk till din hemsida eller instagram.

Ansökan skickas till landartvidsundbygard@gmail.com i pdf-format senast 28 februari.
(endast pdf är godkänt)
Endast kompletta ansökningar bedöms.

Material:

Då Sundby Gård är en del av Orlångens naturreservat så måste materialet som används i huvudsak vara naturligt som jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor, blad och vatten. Eventuella monteringsmaterial måste naturligtvis vara miljövänliga. Marin/akvariesilikon är godkänt.

Placering:

Utmed bäcken ända ner till Orlången, se skiss överst på sidan. I bäcken, ca 20 cm utmed bäckens kant, i träden och buskarna. Sista biten går utmed en lekplats så inga verk som kan tänkas locka barnen ut i vattnet.

Villkor:

Du måste inneha F-skattsedel.

Du måste vara närvarande på vernissagedagen 28 maj.
– kl. 9-12.00 Montering av verk, görs av konstnären.
– kl. 12-15 Vernissage där konstnären vaktar sitt verk.

1 oktober
– Nedmontering av verk, görs av konstnären.

Utställningsersättning på 5000 kr inkl. moms faktureras Litografiska Museet efter avslutat utställning och nedmontering.
Ersättning från Sveriges Konstföreningar, om du är berättigad till det, betalas ut efter avslutad utställningsperiod.

Genom att skicka in förslag godkänner och uppfyller du ovanstående krav och att vi får publicera bilder av ditt verk på vår hemsida och sociala medier utan ersättning.

Jury och urval

Alla kompletta ansökningar bedöms av en jury på fem personer. Totalt åtta deltagare väljs ut varav fyra är baserade i Huddinge kommun. Besked om vilka som är antagna ges på hemsida under mars månad, de antagna kontaktas även via mail.

Har du frågor? Mejla landartvidsundbygard@gmail.com