Bild-over-backen-bakom-Litografiska-Museet-Sundby-Gard-skiss.

Platsen för Land art vid Sundby gård 2023 markerad.