Välkommen till dubbelvernissage söndagen den 28 maj!

Söndagen den 28 maj invigs Land Art på Sundby Gård och Upplagor på stadens fasader – konstutställning med Vegan Flava på Litografiska Museet. Eeva Laine, ordförande i Huddinge kultur- och fritidsnämnd inviger kl 13.00.

Land Art är en konstform som tar avstamp i landskapet och där naturen eller stadslandskapet används som källa för konstverket. Inom Land Art uppförs platsspecifik konst, vilken innebär att en plats tas i anspråk och dess karaktär förändras med en gestaltningsprocess. Materialet som används är främst sådant som man finner på platsen – såsom jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor, blad och vatten.

Medverkande konstnärer är Olle Magnusson, Hanna Rössner, Elena Wiikholm, Arnaud Guy, Aleksandra Paranchenko, Patrik Quist, Rika Shimabukuro, Leyun Wang.

Vegan Flava är en konstnär, grafiker och muralmålare baserad i Stockholm. Han är känd för sin poetiska och samhällsreflekterande konst och har arbetat med Straat Museum i Amsterdam, Urban Nation museet i Berlin och hade nyligen en stor solo utställning på Linköpings Konsthall. Han har en examen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2005 och undervisar i artists’ books och offset litografi på Grafikskolan i Stockholm.

Vegan Flava presenterar utställningen så här: ”

Upplagor på stadens fasader är den första utställningen som fokuserar på mitt arbete med grafik och trycksaker. Sedan jag studerade stenlitografi på litografiskolan i Tidaholm 1997-1999 har grafiken varit betydelsefull för mitt skapande. Titeln syftar till den konstgrafik som jag placerat ut i Europeiska städer. 

För mig är stadsrummet en plats för kreativitet där konsten flätas in i vardagens övriga bestyr. Istället för att människor tar sig till min konst tar jag min konst till människor. Gatukonst i det offentliga rummet är en parallell dialog till städers kommersiella budskap och ett narrativ som reflekterar kring sin omgivning.

Att konstnärligt interagera med urbana platser är ett sätt att utforska staden, men jag ser även att ökad urbanisering och växande städer tränger ut naturen. Med djur och växter i form av rötter gestaltar jag de förflyttningar av djur och växter som sker när klimatet värms upp och städer och infrastruktur står i vägen för dessa förflyttningar. Naturen främjar en mångfald av liv, men en art efter en annan, lämnar oss.

Konst i form av olika trycksaker är en organisk levande del av staden som förändras dagligen. Somliga förstör den för att den tar och kräver sin plats medan andra älskar den, för att den förmedlar berättelser, framkallar känslor och är kul att upptäcka.”