Barn

Litografiska Museet är ett familjemuseum där alla kan hitta något intressant. Alla barn fängslas av det magiska ögonblick då bilden på stenen trycks på papper och det blir en riktig litografi. Barnen i Huddinge kommuns skolor är extra välkomna till museet, eftersom det finns avtal om gratis skolvisningar för   kommunens skolor. Museet medverkar också i kommunens satsning på Skapande Skola. Läs mer om skolbesök och Skapande Skola. 

Unga i åldersgruppen 13–15 år som bor i Huddinge kommun fick sommaren 2018 en chans att fördjupa sig i litografi på ett mycket uppskattat dagläget i litografi. Vi hoppas få möjlighet att upprepa lägret också sommaren 2019.