Museets verkstad

IMG_6453Museets verkstad är väl utrustad för litografiskt tryck. Det finns flera rivarpressar, en liten ateljé och plats för slipning av stenar. Stenar och verktyg finns också.

Verkstaden är öppen dagtid måndag– fredag, men man ska boka plats i förväg för att försäkra sig om att det finns handledning och plats vid rivarpressarna. Helst bör man ha gått en av museets kurser i litografi eller ha annan vana vid litografiskt tryck.
Läs mer om vad som gäller om man vill arbeta i verkstan.

De som arbetar på museet har särskilda medel för studieresor och fortbildning och ibland ordnas också externa workshops för konstnärer som vill utveckla sina kunskaper i litografi. Litografiska Museet bjuder regelbundet in internationellt verksamma ”Master-printers” som demonstrerar olika tryckmetoder.

Johanna

En av de viktigaste inventarierna i Litografiska Museet är Johanna. Det är en s k stoppcylinderpress, tillverkad av Johannisberger Maschinenfabrik i Tyskland 1897.

Johanna har gått igenom många öden – skrotats, flyttats och byggts upp igen, tills hon fick sin centrala plats i det nybyggda museet 2005 efter en omfattande renovering av Litografklubbens Arkivs Ture Mattsson och Owe Skald.

Här är länk till en video från tiden i Veddesta, där Ture Mattsson och Arne Nordenlöw berättar om och visar Johanna för medlemmar i GRAMUS.   

2001 gav Litografklubben ut en instruktionsbok för Johanna, författad av Ture Mattson och Gunnar Svensson och med foto av Roland Hansson. Där kan man läsa om Johannas historia men det finns också en mycket instruktiv beskrivning av de olika delarna och hur man trycker i Johanna. Med bidrag från Riksantikvarieämbetet har nu instruktionsboken omarbetats och uppdaterats av Carin Lundhquist Frenning, Manfred van de Loo, Göran Wassberg och Birgitta Modigh. Tanken är att den bland annat ska kunna användas när nya tryckare utbildas i skötseln av Johanna. Boken finns som pdf-fil att ladda ner här. Johanna-2017

I dag är Johanna i full gång. Alla tryck av större upplagor görs i Johanna. Under hösten 2015 har museets tryckare tryckt nya litografier av konstnärerna Amalia Årfelt, Eva Kerek och Urban Palm i Johanna.
Se  video med Johanna här.

Cecilia Frisendahls litografistipendium

Cecilia FrisendahlCecilia FrisendahlLitografiska Museet har ett arbetsstipendium har som syfte att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart. Stipendiet kan sökas av yrkesutövande konstnärer med erfarenhet av grafiska tekniker, särskilt litografi.
Läs mer om stipendiet här.

Uppdrag Strykjärnet

IMG_0312Litografiska Museet fick i uppdrag av Arbetets Museum att göra en litografi med ”Strykjärnet” mitt i Motala ström som inhyser Arbetets Museum.

Kent Andersson gjorde bilden i fyra färger på sten och Ture Mattsson tryckte i snällpressen Johanna.

Dokumentation
Arbetet med affischen har dokumenterats av Torsten Nilsson, tidigare  Arbetets Museum. Se filmen Johanna & Strykjärnet här.