Sundby Gård

Sundby Gård är ett givet utflyktsmål året runt. Här finns härliga strövområden med vandringsleder, badsjö, park för picknick och lekar, ridhus, bigård, hembygdsmuseum, värdshus och litografiskt museum.

Sundby2

Sundby Gård ägs och förvaltas av Huge Fastigheter AB sedan 1996, men platsen har en gammal historia. Fynd från gravfält visar att det har bott människor i området sedan den äldre stenåldern. Under medeltiden ingick Sundby i Gladö-godset – ett gammalt frälsegods som ägdes av ätten Svart. Under 1600-talet blev Sundby huvudgård för frälsegodset och fick en ny huvudbyggnad. Från slutet av 1700-talet ägdes Sundby i kortare perioder av olika ägare, bl a färgfabrikören Carl Gustaf Hofving som byggde på huvudbyggnaden. Sundby Gård på 1800-talet

I början av 1900-talet blomstrade jordbruket på 1 600 tunnland med 200 tunnland åkermark och ett 90-tal kreatur. Det fanns växthus och en vacker park. 12 statarfamiljer arbetade på gården. Från 1930 och fram till 1950 fanns det en stor pälsdjursfarm i anslutning till gården. Som mest fanns det omkring 700 djur. Den siste private ägaren var Carl Malm som 1950 sålde gården till Huddinge kommun.

Vid jultiden 1941 var det stor dramatik på gården. Den stora huvudbyggnaden från 1700-talet brann ner till grunden. Det blåste och det var is på Orlången. Brandkåren dröjde och brandbilen körde i diket när den skulle svänga av vägen. Det tog tid att borra hål i isen för att få upp vatten i slangarna. En man drunknade när han skulle hugga hål i isen. Kvar efter branden var bara skorstenarna och omkringliggande ekonomibyggnader och arbetarbostad.

Sundby3

Under många år pågick diskussionen om vad gården skulle användas till. En idé var att göra ett zoo. Men 1971 invigdes Sundby gård som familje- och fritidsanläggning. Sedan dess har nya byggnader kommit till och gamla renoverats och i dag kan besökarna kombinera museibesök med god mat och friluftsliv. Läs mer på: http://www.sundby-gard.se

Källa: Sundby Gård alla tiders utflyktsmål. Utg. av Huge Fastigheter AB 2010. Boken finns att köpa på Litografiska Museet och kostar 50 kr.

Sundby