Sök i samlingarna

Litografiska Museets digitala arkiv

Cirka 2000 tryck finns nu (oktober 2016) registrerade i Litografiska Museets digitala arkiv. Ett stort urval finns också på kringla.nu. Bilder från museets digitala arkiv finns även till försäljning. Läs mer längre ner.

Se våra digitala samlingar härhttp://litografiska.museum.link/

Litografiska Museets Samlingar
Registret kompletteras fortlöpande med foto och text. För detta arbete använder vi CollectiveAccess som är ett webbaserat internationellt system för hantering och publicering av samlingar vid bibliotek, museer och arkiv. Collective Access används bland annat av Stockholms läns museum men också av flera arkiv runt om i Sverige. 
Museet har skrivit avtal med museernas gemensamma webbservice K-samsök, vilket innebär att databasen också är tillgänglig i den svenska kulturarvsdatabasen Kringla och den motsvarande europeiska databasen Europeana med 53 miljoner objekt från alla de stora museerna, biblioteken och arkiven i Europa.
Det går också bra att se museets digitala bildarkiv på en bildskärm i museet. Där kan man både leta efter en speciell bild och se den fysiskt!
Obs! Tryck med gällande upphovsrätt – bland annat ett antal filmaffischer – kommer bara att visas på Litografiska Museets nätsida.

Förmedling av bilder

Museet kan förmedla bilder som är digitaliserade. Bilderna finns i hög upplösning och priset – 400 kr per bild – omfattar även möjlighet till publicering.

Så här söker man i museets digitala arkiv
Collective Access är fortfarande under utveckling. Det innebär bland annat att alla söktermer ännu inte är på svenska. 

På förstasidan (”Bläddra”) kan man söka efter typ av objekt (än så länge enbart trycksaker), personer eller organisationer, utställningar, samlingar och ”Har bild” (samtliga objekt är registrerade med bild). Under personer och organisationer finns alla identifierade upphovsmän/konstnärer och tryckerier.

På sidan ”Advanced search” är de intressanta sökfunktionerna ”Objekt Tryck Typ”. Där kan man söka på affisch, planscher, etiketter etc. ”Innehåll – koncept” är en funktion med fritextsökning som kan vara givande om man letar efter en viss företeelse.Via den funktionen kan man exempelvis hitta 101 objekt med sökordet ”film”, 117 objekt med sökordet ”Stockholm” och 52 objekt med sökordet ”bryggeri”.

Så här söker man i Kringla
kringla.nu kan man söka på Karta eller som Detaljerat sök. Om man vill se vad Litografiska Museet har för objekt på Kringla går man till Detaljerat sök och sedan till Källa. Där kan man välja kulturarvsinstitution. Om man sedan söker på Litografiska får man fram alla museets objekt på Kringla. De cirka 90 bilder som har upphovsrätt i museets samlingar – främst filmaffischer –  finns enbart att söka på caw.litografiskamuseet.se, eftersom museet enligt avtalet med Bildupphovsrätt inte får visa dessa bilder i andra digitala söktjänster.

Finansiering och genomförande
För arbetet med att förbereda, installera och anpassa Collective Access står Carin Lundhquist Frenning. Hon har även gjort all fotografering. Projektet har finansierats av Kulturarvslyftet – en statlig satsning på att bevara och tillgängliggöra kulturarvet. Också Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Jacob Wallenbergs Stiftelse har bidragit till projektet.

Sök i Samlingarna nu.

Läs mer om museets samlingar.