Johanna

En av de viktigaste inventarierna i Litografiska Museet är Johanna. Det är en s k stoppcylinderpress, tillverkad av Johannisberger Maschinenfabrik i Tyskland 1897.

Johanna har gått igenom många öden – skrotats, flyttats och byggts upp igen, tills hon fick sin centrala plats i det nybyggda museet 2005 efter en omfattande renovering av Litografklubbens Arkivs Ture Mattsson och Owe Skald.

Här är länk till en video från 2002 då Johanna fanns i Veddesta. Arne Nordenlöw, dåvarande ordförande i Litografklubbens Arkiv, Ture Mattsson, Owe Skald och Gunnar Olausson berättar om och visar Johanna för medlemmar i GRAMUS.   

2001 gav Litografklubben ut en instruktionsbok för Johanna, författad av Ture Mattson och Gunnar Svensson och med foto av Roland Hansson. Där kan man läsa om Johannas historia men det finns också en mycket instruktiv beskrivning av de olika delarna och hur man trycker i Johanna. Med bidrag från Riksantikvarieämbetet har nu instruktionsboken omarbetats och uppdaterats av Carin Lundhquist Frenning, Manfred van de Loo, Göran Wassberg och Birgitta Modigh. Tanken är att den bland annat ska kunna användas när nya tryckare utbildas i skötseln av Johanna. Boken finns som pdf-fil att ladda ner här. Johanna-2017

I dag är Johanna i full gång. Alla tryck av större upplagor görs i Johanna. Under hösten 2015 har museets tryckare tryckt nya litografier av konstnärerna Amalia Årfelt, Eva Kerek och Urban Palm med flera i Johanna.
Se  video med Johanna här.