Om museet

Litografiska Museet finns sedan år 2005  på Sundby gård i Huddinge. Det drivs av Litografklubbens arkiv med stöd av Huddinge kommun. Målet är att hålla litografin levande genom att ha guidade visningar för grupper och enskilda, anordna kurser och utställningar och att trycka i museets verkstad.

Johanna 2015

Ett levande museum
Litografiska museet är ett arbetslivsmuseum med litografisk verkstad och utställningshall. I museet finns också en stor samling med litografier och litografiska stenar. I utställningshallen visas konstutställningar och andra utställningar med anknytning till litografi. 

IMG_1144

Den litografiska verkstan är väl utrustad med rivarpressar och öppen för konstnärer och tryckare. Den som vill lära sig mer om att litografera och trycka från sten kan gå på museets kurser som hålls varje termin. Större upplagor av litografier trycks i den unika stoppcylinderpressen Johanna från 1897.

Museets samlingar av äldre litografiskt tryck är till stor del digitaliserad och sökbar i en databas. Se: Sök i samlingarna.

Litografiska Museets Samlingar

Den dagliga verksamheten sköts av en anställd, men guidning, kurser, marknadsföring, utåtriktat arbete och en del administrativa uppgifter sköts av ideella krafter. De flesta som arbetar ideellt på museet har sin bakgrund i den grafiska branschen och liknande områden.

Genom att bli medlem i Litografklubbens Arkiv kan man stödja museets verksamhet och få möjlighet att delta i en givande gemenskap genom olika arbetsinsatser. Läs mer om medlemskap i Litografklubbens Arkiv.

Läs den spännande historien om museets tillblivelse i Jubileumsnummer 2015 av Litografiskt Allehanda. Här är också en film från invigningen av museet i juni 2005.  

johanna3