För skolor

Det är en spännande upplevelse för ett barn att själv rita på stenen och att vara med om det magiska ögonblicket då bilden dyker upp på pappret. Många stolta skolbarn har gått iväg från museet med sin egen litografi i handen. Sedan kommer de tillbaka och har en egen visning av museet för sina föräldrar.

Huddinge kommun och Litografiska Museet har ett avtal om gruppbesök för kommunens skolor, men alla skolor är välkomna att boka besök. För skolklasser i Huddinge kommun är det gratis att göra ett bokat klassbesök. Skolklasser från övriga kommuner betalar 500 kr per grupp på max 15 elever per gång

IMG_4972

Visningar

Gruppbesöken sker lämpligast i halvklass under t ex en  lång förmiddag. Det är minst två yrkeskunniga guider som berättar om litografi och visar hur det praktiskt går till att trycka. Eleverna får sedan pröva på att rita ”taggar” på sten och vara med om det magiska ögonblick då bilden förs över till papper som de sedan får ta med som minne av besöket. Att få med sig klassens eget litografiska blad är en spännande upplevelse!

Det finns möjligheter att alternera med t ex idrott, eftersom det finns goda möjligheter för detta  i den stora parken på Sundby Gård. Det finns också en matsäcksstuga på Sundby Gård. 

Beroende på vilken årskurs eleverna går anpassar museet visningarna till detta. Kontakta oss i god tid så kan vi förbereda med guider och material efter era önskemål. 

För att boka skolbesök, ring eller mejla oss:
Telefon: 08-746 90 91
e-post: info@litografiskamuseet.se

Skapande skola

Skapande skola

Litografiska museet har medverkat i Huddinge kommuns satsning på Skapande Skola sedan hösten 2015. 

Här är jag är namnet på 2018/2019 års skapande skola-projekt. Projektet utgår från temat Plats och identitet och syftet är att utveckla en känsla av tillhörighet och delaktighet och också att få kunskaper om museet och den litografiska tekniken. Under en dag i museets verkstad får eleverna kunskaper om litografi genom lustfyllda och direkta grupparbeten kopplade till temat. 

Efter lunchrast ska stenarna tryckas. Eleverna får med hjälp av museets tryckare lära sig hur det går till och trycker sedan själva en liten upplaga av sina gemensamma bilder. 

Projektet är riktat till grundskolans mellanstadieklasser, det genomförs i halvklass med introduktion på skolan för hela klassen.

Tidigt användes litografin för att framställa kartor. Eleverna får teckna och trycka sin egen karta som beskriver vägen från hemmet till skolan. Trycket från den gemensamma ”kartstenen” viks till en kartbok.
Stenen är mottaglig för fett, med fingertopparna tecknar eleverna ett gemensamt självporträtt av klassen
För att bilden ska bli rätt på tryckarket måste den tecknas spegelvänt på stenen. Eleverna tränar på att skriva sitt namn spegelvänt på stenen och på en annan tecknar de av varandra utan att titta på stenen.

 

Projekten ingår i Huddinge kommuns kultursatsning för alla barn och unga i kommunens skolor med kulturupplevelser och deltagande i Skapande Skola-projekt. Projektledare vid museet är konstnären och tidigare läraren vid Kungl. Konsthögskolan Maria Lindström.

Förslag till Skapande skola läsåret 2023/24

”Som konstnär berättar jag historier. Men jag ritar inte på papper utan på sten! Också barnen ska få berätta och rita historier på sten – en speciell sten – som man kan trycka ifrån flera gånger utan att teckningen förändras.” Så presenterar konstnären Magdalena Kellerman nästa års projekt för Skapande Skola. Hon utgår från sina egna bilder och sagor. 

Praktiskt går det till så att klassen delas i två grupper för att projektet ska kunna genomföras praktiskt och för att alla elever ska få den handledning de behöver.

Halva klassen är på museet kl 9.30 -14.00. Den andra gruppen kommer till museet veckan därpå.

  • Guidad visning av museet och verkstaden
  • Halvklassen arbetar med fyra stenar där olika historier genomförs gemensamt
  • Lunchrast (matsäck och möjlighet till lek i parken)
  • Museets tryckare visar hur det går till och barnen får själva hjälpa till att trycka en liten upplaga av de gemensamma bilderna

Projektet avslutas med hela klassen på skolan och en utställning med vernissage. Läs hela projektförslaget här: Skapande Skola 2023/24

KulTur
Litografiska Museet finns med i Svenskt Kulturarvs app KulTur som vänder sig till skolor, främst för mellanstadiet. Appen är gratis och består av historiskt material i form av olika filmer, texter, bilder och quizar från olika kulturarvsplatser runt om i Sverige. Utvecklingen av appen har gjorts av föreningen Svenskt Kulturarv tillsammans med lärare, elever och kunniga personer inom kommunikation och spelutveckling. KulTur-appen kan användas på en smartphone eller på en surfplatta – i skolan, hemma, på resan eller på plats på någon av kulturarvsplatserna. På så sätt kan unga på ett underhållande och roligt sätt ta del av våra kulturskatter samtidigt som appen kan fungera som ett stöd åt lärare i historieundervisningen.

Läs mer om hur man kan använda KulTur-appen i skolan.

IMG_6064