Litografistipendium

Cecilia Frisendahls litografistipendium
Litografiska Museet har ett arbetsstipendium som har syftet att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart.

Cecilia Frisendahl
Cecilia Frisendahl

Stipendiet har sitt namn efter Cecilia Frisendahl, som under lång tid var en av Sveriges främsta konstnärer inom det litografiska området. Hon var dessutom aktiv i tillblivelsen av Litografiska Museet 2005 och var med i dess styrelse de första åren.

Stipendiet innebär att konstnären får

  • arbeta i Litografiska Museets verkstad under ett helt år – utan kostnad för material och verktyg – med stöd och handledning av museets tryckare,
  • låta göra en tryckning med större upplaga i snällpressen Johanna,
  • avsluta med en utställning i Litografiska Museets utställningshall under 3-4 veckor.

Stipendiet kan sökas av yrkesutövande konstnär med erfarenhet av grafiska tekniker, särskilt litografi. Läs mer

Innehavare av Cecilia Frisendahls stipendium 2010–2020

2010
Åsa Byred
2011-12
Karin Ögren, Nina Kerola, Daga Wennerström http://www.daga.se
2013
Pär Strömberg http://parstromberg.se/wp/
2014
Eva Kerek http://evakerek.se
2015
Amalia Årfelt http://www.amaliaarfelt.com
2016
Urban Palm, Emmy Dijkstra http://emmydijkstra.nl/
2017
Berta Guerra Aredal, http://wordpress.bertaga.se
Linda Fröberg
2018
Karin Södergren 
Björn Krestesen
2019
Helle Carlsson www.hellecarlsson.se
Mikael Jacobsson
2020
Jenny Viita
Sandra Berg Mozard
Olle Halvars

Intervju med Cecilia Friesendahl.