Välkommen att söka Cecilia Frisendahls litografistipendium 2022

Litografiska Museet i Huddinge utlyser nu sitt arbetsstipendium, Cecilia Frisendahls litografistipendium, för 2022. Syftet med stipendiet är att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart.

Stipendiet har fått sitt namn efter Cecilia Frisendahl, som under lång tid var en av Sveriges främsta konstnärer inom det litografiska området. Hon var dessutom aktiv i tillblivelsen av Litografiska Museet 2005 och var med i dess styrelse de första åren.

Stipendiet innebär att konstnären får:

  • arbeta i Litografiska Museets verkstad under ett år – utan kostnad för material och verktyg – med stöd och handledning av museets tryckare,
  • låta göra en tryckning med större upplaga i snällpressen Johanna,
  • avsluta med en separatutställning i Litografiska Museets utställningshall under 3-4 veckor hösten 2023.

Stipendiet kan sökas av yrkesutövande konstnärer med erfarenhet av grafiska tekniker, särskilt litografi.

Ansökan med CV och arbetsprover i pdf format skickas till info@litografiskamuseet.se eller per post till vår adress, se längst ned på sidan, senast 1 oktober 2022.

Inbjudan att söka stipendium 2022.pdf.