Filmat i verkstan

Under vintern 2020 fick jag tillfälle att följa tryckningen av Emmy Dijkstras verk av ungdomar som övernattade i öknen. Bilden trycktes i sex färger. Trycket gjordes på museets stora press Johanna. Tryckargruppen bestod av Tommy Solum, Karin Södergren och Bengt Enblom. Utöver filmerna med Emmys verk blev det också två filmer med motiv av Karin Södergren och en med Hans Kellermans bild av Zebrastians banan och inte minst en filmad intervju med tryckargruppen. // Ola Wikander

Tryckning av Sundby gård. Karin Södergrens bild.
Johanna förbereds inför tryckning av Emmy Dijkstras bild.
Intervju med ”besättningen” på Johanna.
Hans Kellerman trycker Zebrastians banan
Tryckning av Emmy Dijkstras bild gult
Tryckning av Emmy Dijkstras bild brunt
Maskindelar Johanna, bildspel i sv/v
Karin Södergren ritar sten med mycket vatten
Karin Södergren trycker Drakar med efterföljande samtal

Se fler video från verkstan →