Litografklubbens Arkiv

Litografklubbens Arkiv driver sedan 2005 Litografiska Museet (tidigare: Grudes Ateljé & Stentryckeri). Föreningen ska bevara kunskapen om den litografiska tekniken, genom att driva ett litografiskt museum. Den ska också ta tillvara den litografiska branschens historia, tryck, arbetsverktyg och utrustning.
Litografklubbens Arkiv har gett ut tidskriften Litografiskt Allehanda med oregelbundna mellanrum fr o m 1990-talet. Läs mer.
a 10

Litografiska Fackförening
Litografklubbens Arkiv har sitt ursprung i Litografklubben i Stockholm, en sektion som bildades 1929 inom den Litografiska Fackföreningen. År 1994 ombildades klubben till föreningen Litografklubbens Arkiv som är öppen för alla som är intresserade av det litografiska tryckets historia.

Från ”stenålder” till dataålder
I början och mitten av 1900-talet användes stentryck vid ett stort antal tryckerier och man tryckte allt från planscher och affischer till färgillustrationer för veckotidningarna. Efter andra världskriget tog offsettrycket över, stentrycket försvann och pressarna skrotades. På 1950-talet försvann det sista industriella stentrycket och litograferna omskolades till reprografer, scannerförare, offsettryckare eller typografer. På femtio år gick man 
från ”stenåldern” till dataåldern.

Litografklubbens Arkivs styrelse verksamhetsåret 2019
Ledamöter: Birgitta Modigh, 
ordförande, Hans Kellerman, vice ordförande, Jan af Burén, sekreterare, Sonia Broch Sommerfelt, kassör,  Bengt Enblom , Hjördis Oldfeldt och Åke Zetterstedt.
Suppleanter: Nina Kerola, Karin Södergren och Marianne Nordenlöw.
Revisorer: Ronny Frithiof, Valter Carlsson, Karin Johansson och Lage Hellberg. 
Valberedning: Göran Lande, Jan Alvant, Gunnar Olausson och Tor Åkerwall. 

Välkommen att göra en ideell insats på museet!
I en ideell verksamhet av det slag som Litografklubbens Arkiv bedriver behövs alltid människor. Man behöver inte kunna allt om  litografi, det kan man lära sig, men är du intresserad av att arbeta i en kreativ miljö och samarbete under trivsamma former finns det en plats och en sysselsättning hos oss. Vi erbjuder kurs i guidning för intresserade. Hör gärna av Dig!

Läs mer om medlemskap i Litografklubbens Arkiv

Stadgar 2018

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Personuppgiftspolicy för Litografklubbens Arkiv

Att bli medlem

a 10Enskild medlem
Medlemsavgiften för enskild medlem i Litografklubbens Arkiv är 200 kr. Den betalas in på  bankgiro nr 5500-6159. Skriv ”Medlemsavgift” och år. Ange också ditt namn, postadress och mailadress. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. 

Som enskild medlem får du följande förmåner:

 • inbjudan till vernissager och andra arrangemang
 • 10% rabatt vid köp av museets litografier och böcker  
 • 20% rabatt på inramningar hos Konstinramningar AB, Caroline Ericson, Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6
 • möjlighet att vinna  litografier vid föreningens lotterier.

Du som är konstnär eller har erfarenhet av litografi får arbeta i museets verkstad (dagavgift 70 kr). Då ingår också en försäkring, eftersom medlemmar som är verksamma i museet omfattas av museets försäkring.

Som medlem är du självklart välkommen att medverka i museets olika aktiviteter.  

Företags- eller organisationsmedlem
Företag, organisationer och föreningar kan också bli medlemmar. Medlemsavgiften faktureras i början av året. Nya medlemmar kan också betala in på föreningens bankgiro nr 5500-6159 eller Swish 123 680 9370. Skriv ”Medlemsavgift” och år. Ange också organisationens namn, postadress och mailadress.   

För en årsavgift på 1 800 kr får man följande förmåner:

 • Inbjudan till vernissager och andra arrangemang
 • Bokade visningar – 50% rabatt
 • Bokning av lokal 50% rabatt
 • Ett exemplar av Årets litografi

Litografklubbens vänner – föreningens sponsorer
Binder man sig för ett större årligt stöd till verksamheten får man i gengäld våra ”extra museitjänster” som är ett större paket av förmåner och erbjudanden:

 • Inbjudan till vernissager och andra arrangemang
 • Nyhetsbrev
 • Visningar av museet
 • Tillgång till konferenslokal
 • 3-5 exemplar av Årets litografi

Välkommen att göra en ideell insats på museet!
I en ideell verksamhet av det slag som Litografklubbens Arkiv bedriver behövs alltid människor. Man behöver inte kunna allt om  litografi, det kan man lära sig, men är du intresserad av att arbeta i en kreativ miljö och samarbete under trivsamma former finns det en plats och en sysselsättning hos oss.  Hör gärna av Dig!

Kontakta oss om du vill bli medlem eller stödja oss på annat sätt!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande