Vernissage i Sandra Berg Mozard – Stipendiatutställning

Söndag 19 februari öppnar en utställning av Sandra Berg Mozard.
Sandra är en av 2020 års stipendiater. På grund av pandemin har hennes vistelse på Litografiska förlängts men avslutas nu med en utställning i vårt galleri.
Vecka 10, i slutet av utställningsperioden kommer vi trycka en upplaga med Sandra i stoppcylinderpressen Johanna.
Upplagan och utställningen avslutas med finissage söndag 12 mars.

Museet är öppet för besökare tis-fre, sön 12-15.

Utlysning: Land Art vid Sundby gård 2023

Platsen för Land art vid Sundby gård 2023 markerad.

Arbetar du med konst i naturen eller har en bra idé som kan visas utomhus sommaren 2023? På Sundby Gård i Huddinge finns idag både konst och vacker natur. Land Art vid Sundby gård är ett årligt återkommande evenemang. Verken kommer vara utställda i och utmed bäcken bakom Litografiska Museet som rinner ner till Orlången mellan 28 maj – 1 oktober. Sundby Gård ingår i Orlångens naturreservat.

Land Art är en konstform som tar avstamp i landskapet och där naturen eller stadslandskapet används som källa för konstverket. Inom Land Art uppförs platsspecifik konst, vilken innebär att en plats tas i anspråk och dess karaktär förändras med en gestaltningsprocess. Materialet som används är främst sådant som man finner på platsen – såsom jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor, blad och vatten. I vissa fall kompletteras de naturliga materialen med t ex betong, metall, asfalt, mineralpigment mm. Då man oftast använder sig av naturmaterial bryts konstverket med tiden ner och ett landskap övergår i ett annat, i en ständigt pågående process.

LÄS MER