Affischer som lockat, chockat och förfört – två veckor kvar!

Den 11 mars är sista dagen för museets intressanta affischutställning. Här finns allt från vacker tvålreklam till politisk propaganda. En del affischer har sin särskilda historia som exempelvis Eigil Schwabs propagandaaffisch för avskaffande av motboken 1928 och Staffan Hallströms Vietnamaffisch från 1965. 

Propagandaaffischen för Sveriges motboksinnehavares riksorganisation var ett inlägg i den hätska debatten om motbokens vara eller icke vara inför riksdagsvalen 1928 – ett val som också kallades Kosackvalet, eftersom arbetarpartiet ansågs vara influerat av Ryssland. Debatten om motboken var som hetast i anslutning till folkomröstningen om totalt rusdrycksförbund 1922, som vanns med knapp majoritet av förbudsmotståndarna. Men vid valen 1928 var fortfarande frågan om motboken aktuell. Affischer spelade en viktig roll i debatten. Den mest kända är Albert Engströms affisch inför omröstningen 1922 ”Kräftor kräva dessa drycker”.

Staffan Hallströms Vietnamaffisch gjordes till konstutställningen på Ateljé 3 i hörnet Ringvägen-Södermannagatan i Stockholm 1–15 oktober 1965. Ett trettiotal konstnärer ställde ut, däribland Sven Erixson (X-et), Siri Derkert, Staffan Hallström, Bror Marklund, Helga Henschen, Gunilla Palmstierna-Weiss, Kjartan Slettemark, Nils Hammarström, Håkan Nyberg och Channa Bankier. Utställningskatalogen klargjorde syftet, ”att visa solidaritet med det vietnamesiska folkets rättvisa kamp mot USA:s ockupation och terrorbombning av Vietnam”. Läs mer i Åke Kilanders bok, Vietnam var nära (Leopard Förlag 2007).

Alla affischer i utställningen finns förtecknade i utställningskatalogen.