Håller litografin på att lämna stenen?

Vid ett internationellt seminarium i Offenbach i Tyskland nu i december diskuterades litografins framtid och utveckling. Många frågor ställdes och alla besvarades kanske inte; Hur ska vi dela med oss av nödvändig kunskap och entusiasm för att arbeta på sten? Litografin håller på att lämna stenen. Vi måste få tillbaka den dit genom att tala om hemligheterna och diskutera dem. 

Gerhard Kilger, ordförande i Internationella Senefelderstiftelsen, jämförde litografins utveckling från det professionella trycket med yrkesverksamma litografier och tryckare till ett område för konstnärer med utvecklingen från segelfartyg till segelbåtar. Litografin gick från hantverk till industri för att sedan konkurreras ut av modernare tekniker som offsettryck. Litografin är i dag konstnärernas område. 
Jan av Burén, verksam vid Litografiska Museet, deltog i det intressanta seminariet och har skrivit en rapport som finns på svenska och på engelska