Hästen och Johanna – bidrag från Riksantikvarieämbetet

T26-s13-BM kopiaLitografiska Museet har fått 30 000 kr för att dokumentera och visa Hästen och Johanna – två av museets dyrgripar. Totalt har 88 av landets 1 450 arbetslivsmuseer fått dela på åtta miljoner kronor i statsbidrag. Bland de arbetslivsmuseer som fått bidrag finns gruv- och flygmuseer, ångbåtar, tryckerimuseer, smedjor och många andra som med stora ideella insatser levandegör historien. Läs mer om bidraget till arbetslivsmuseer. 

Litografiska Museets projekt syftar till att samla dokumentation om och fotografera Hästen och Johanna. Hästen är ett samtyck och särtryck i sju färger av en häst i genomskärning i storlek 125×95 cm, troligen tryckt på Ivar Hæggströms Boktryckeri på 1930-talet. Den visar hela den litografiska processen från klatsch till i stort sett färdig plansch.

Johanna är museets stora stoppcylinderpress från Johannisberger Maschinenfabrik 1897. Johanna ska fotograferas och det material som finns om Johanna, bland annat en instruktionsbok, ska samlas och uppdateras. Läs mer om Johanna.  

Projektet genomförs på museet av Carin Lundhquist-Frenning som tidigare har arbetat med digitalisering av museets samlingar.