Made in Sweden

LAT1617Svensk säkerhet och svensk kvalité blev ett välkänt begrepp i stora delar av världen under 1800-talets andra hälft.
Litografiska Museet visar i en utställning, inlånad från Tidaholms Museum, hur tändsticksetiketterna blev viktiga symboler för en framgångssaga som fick ett abrupt slut med Kruegerkraschen 1932.
LAT1599 kopiaI utställningen visas också ett urval etiketter och stenar ur Litografiska Museets samlingar.

Läs mer om tändsticksetikettens historia.