Min dialog med stenen

Berta Guerra Aredal fick Cecilia Frisendahls litografistipendium 2017. Under ett år har hon haft möjlighet att arbeta i Litografiska Museets verkstad. Med utställningen Min dialog med stenen den 8-30 september visar hon ett urval av sina stentryck. 

Mitt intresse för grafik och litografi började för ca 20 år sedan och min kärlek till litostenar som material har sedan accentuerats under årens gång, när jag upptäckte att processen av stentryck fyllde mitt behov av att skapa bilder och producera mitt eget tryck. Stenar är ett organiskt och levande material där koncept och hantverk möts under processens gång. 
Denna teknik från slutet av 1790-talet öppnade för utvecklingen av vårt moderna informationssamhälle, därför tycker jag att det är viktigt att bevara, behålla och undervisa den ursprungliga tryckmetoden. Det fascinerande är att förstå hur våra förfäder skapade så fantastiska tryckningsmaterial. Så småningom utvecklades tekniken till tryckplåt och för att särskilja kallar jag den ursprungliga litografin för stentryck. 
Under min stipendiattid har jag fördjupat mig i skrapningsmetoden på stenar, i syfte att få en stor skala av gråtoner. Skapandet har gett mig impulser och incitament att experimentera med nya metoder som tex fotografisk överföring. 
Jag visar även några utvalda verk från min Art Residence i Mexico och Polen. 
Med min utställning vill jag också hylla litografins 200-årsjubileum i Sverige.” 

Utställningen ingår i Litografiska Museets firande av Litografin 200 år i Sverige som stöds av Riksantikvarieämbetet och Huddinge kommun.