När gatan tog mediemakt – Pariskommunens bilder

8 maj–18 september 2016

Vernissage söndagen den 8 maj kl 13–16 i närvaro av Jan Myrdal.

Trop petits. BearbetadJan Myrdal och Gun Kessle samlade i många år på affischer, flygblad och karikatyrer från olika delar av världen och från olika historiska epoker. Bland detta finns även en unik samling med flygblad från Pariskommunen 1870–1871 som nu finns i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Ett 40-tal flygblad visas i en utställning på Litografiska Museet den 8 maj–18 september 2016.

Efter Frankrikes nederlag i slaget vid Sedan följde en kort period från september 1870 till maj 1871 då det blev möjligt att sprida bilder direkt till en publik utanför officiella och officiösa medier. Då utvecklades det politiska flygbladet med kraft och frenesi och ersatte tidningarna. De kommenterade satiriskt och ibland grovt den politiska utvecklingen, det korrupta hovet, belägringen av Paris och Pariskommunens korta existens. Paris återerövrades och segrarna inledde en slakt på motståndarna under den blodiga veckan i maj 1871, då omkring 30 000 människor skoningslöst mördades.
Utställningen är ett samarbete mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Litografiska Museet, båda i Huddinge. Här är utställningskatalogen.

Samtidigt med utställningen ger Celanders förlag ut en bok om samlingen – När gatan tog mediemakt av Jan Myrdal med medverkan av Jan af Burén och Hans Larsson. Inb. 208 sidor, 240 kr. Det är ett rikt illustrerat praktverk i fyrfärgstryck som kan användas som vägledning till utställningen. Boken är också årsbok 2016 för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Boken kommer att kunna köpas i anslutning till utställningen.

Lorsque la rue a pris le pouvoir des médias – Les images de la Commune de Paris

Exposition au Musée de la Lithographie (Litografiska Museet) à Huddinge du 8 mai au 18 Septembre 2016. Ouverture le dimanche 8 mai de 13-16 en présence de Jan Myrdal.
Jan Myrdal et Gun Kessle ont collectionné pendant de nombreuses années des affiches, des dépliants et des caricatures provenant de différentes parties du monde et de différentes époques historiques. Entre autre, il y a également une collection unique des dépliants de la Commune de Paris de 1870 à 1871. La collection est maintenant dans les Archives du Mouvement du Travail et de la Bibliothèque (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) à Huddinge. Environ 40 d’entre elles sont présentées dans une exposition au Musée de la lithographie du 8 mai au 18 Septembre 2016.
Après la défaite de la France dans la bataille en Sedan, suivie d’une brève période de septembre 1870 à mai 1871, il est devenu possible de diffuser des images directement au public en dehors des fonctionnaires et des médias officiels. On a développé le dépliant politique avec le pouvoir et la frénésie, ce qui a remplacé les journaux. Elles ont commenté d´une façon ironique et décriant les développements politiques bruts, la cour corrompue, le siège de Paris et de la courte existence de la Commune de Paris. Paris a été repris et les vainqueurs ont commencé avec un massacre des opposants pendant la semaine sanglante du mois de mai 1871, où près de 30 000 personnes ont été impitoyablement assassinées.
L’exposition est une collaboration entre le Musée de la lithographie et les Archives du Mouvement du travail et de la Bibliothèque, tous les deux à Huddinge.
En même temps que l’exposition, la maison d’édition Celanders a publié un livre sur la collection – « Lorsque la rue a pris le pouvoir des médias » de Jan Myrdal avec la participation de Jan af Burén et Hans Larsson de 208 pages à 240 SEK. C´est un livre magnifique, richement illustré en couleur et qui peut être utilisé comme guide pour l’exposition. Le livre est aussi l´Annuaire 2016 pour la Société culturelle des travailleurs.