Ny utställning! Lennart Aschenbrenner Litografier 6–27 september

Lennart Aschenbrenner. På piedestal

I Lennart Aschenbrenners bilder finns oftast föremål som verktyg, papperslappar med text, blad och favoritmotivet hattar. Föremålen är sakligt avbildade med en utstrålning som gör dem levande.  

Lennart Aschenbrenner föddes i Perstorp 1943. Han utbildade sig till konstnär i Malmö och Stockholm. Vid sidan av måleriet har han varit flitigt verksam som grafiker inom olika tekniker. När han började med grafik var det litografin som först fångade hans intresse. De två första litografierna som Aschenbrenner utförde var Tidsbild och På Stadion, som båda tillkom 1965 och var tryckta från två plåtar vardera. Han har sedan prövat andra grafiska tekniker som serigrafi och etsning men ständigt återkommit till litografin.  

Bilden ovan är en litografi som utfördes 2006. Den heter ”På piedestal” och är tryckt med sex plåtar. Mot en diffus gråblå bakgrund ser vi konturerna av någonting som kan vara en BH och en sko som står på en sockel. Över hela bilden finns ett antal droppformade fläckar, de flesta gråa, samt röda prickar som bildar linjer. Bilden har fått namnet ”På piedestal”. Skor på piedestal?  Här sammanfattas Aschenbrenners hela konstnärskap.  

I början av 1970-talet finner Lennart Aschenbrenner sitt formspråk som kan sammanfattas med två ord, yta, saker. Men ytan är sällan bestämd utan den ligger och skvalpar. Rätt som det är öppnar den sig som ett ljust rum. Föremålen, de återkommer ofta i flera olika kombinationer, betyder nästan alltid mer en bara formen. En sko på en piedestal – vems sko? 

Litografins möjligheter och begränsningar påminner om akvarellens, menar Aschenbrenner och han kommer senare att arbeta med bilder som görs på sten och trycks i handpress, hos tryckaren Finn Nielsen i Kivik och senare hos Pierre Chave i Vence. ”Bilden måste arbetas fram från de ljusaste färgerna, där vitt är det rena papperet, till de mörkaste. Lager på lager av transparenta färger. En form kan aldrig korrigeras genom att tryckas över. Blir en färg eller form inte bra måste jag börja om på en ny sten. Trots det tunga arbetet med sandstenen, som måste slipas och prepareras inför varje ny färg, får den färdiga litografin samma lätthet som akvarellen. 

”Ingenting är så enkelt som det ser ut att vara.” Om Lennart Aschenbrenner av Thomas Kjellgren, s. 14f. 

Utställningen pågår den 6–27 september.