Personuppgiftspolicy för Litografklubbens Arkiv

Styrelsen för Litografklubbens Arkiv har beslutat hur föreningen ska hantera personuppgifter enligt den dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.

Uppgifter om medlemmar
För att administrera medlemskapet och skicka ut information samlar vi in följande personuppgifter: namn, postadress, och mailadress.

Uppgifter om prenumeranter på informationsutskick
Prenumerantregistret innehåller enbart mailadresser. Registret är sammanställt från anmälda prenumeranter, deltagare i olika aktiviteter, samt övriga som är intresserade av vår verksamhet. Det används för utskick av Nyhetsbrev eller annan aktuell information. Information om hur man avsäger sig utskicken finns längst ner i Nyhetsbrevet.

Bilder
Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, och inte vill finnas med där, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall.

Personuppgifterna för medlemmar sparas av föreningen under den tid som du är medlem i Litografklubbens Arkiv. Personuppgifter för icke-medlemmar raderas när du begär det. 

Läs hela dokumentet.