September – grafikmånad i Huddinge

Under första halvan av september månad är det grafiktema på Fullersta Gård – Huddinge kommuns konstcentrum – med utställningen Tryck & uttryck. Samtida svensk grafik. Utställningen som gjorts i samarbete med Grafiska Sällskapet pågår t o m den 13 september.

På Litografiska Museet är alltid grafiken aktuell, men extra mycket på Kulturarvsdagen den 13 september då museet får besök av konstnärerna Nina Bondesson och Jim Berggren. För mer information, se nedan.
September ut pågår Minnesutställningen med Cecilia Frisendahls litografier och teckningar. Hon var en betydande konstnär med ett starkt intresse för den litografiska stenens möjligheter.