Sista chansen att se Kartan – en bild av verkligheten

På söndag den 25 augusti är sista dagen för museets utställning Kartan – en bild av verkligheten. 

Här är några smakprov från utställningen:

Kongl. Djurgården. Rylander Gustaf. 1845 (redaktör/utgivare) Stockholm : L:s Gust. Rylander. Bazarn å Norrbro 1845 (Kungl. Biblioteket, Stockholm)

Generalstabens karta öfver Sverige, Vaxholm 1877.  Graverad af Steffens, Wennersten och Ebbesen. Wennersten, Carl Severin, 1819-1889 (gravör). Stockholm: Generalstabens litografiska anstalt], 1877 (Kungl. Biblioteket, Stockholm)

Karta över Huddinge kommun. Upprättad genom sammanställning av karta över trakten kring Stockholm. 1861 (Huddinge kommun. Lantmäteriet) 

Geometrisk Charta öfver Hüddinge Prästgård belägen uthi Dito Sochin Svartlösa Härad och Südermanneland inom Nykiopings Län till alla dess Anhörige Lägenheter Aftmätte efter Orders för Rikjets  Skattetagning Skuld åhr 1698 den 26 och 27 Augusti af Johanne Hambraeo (Huddinge kommun)