Välkommen att se snällpressen Johanna i arbete!

Onsdagen den 16 och torsdagen den 17 augusti kan du se hur det går till att trycka med museets snällpress Johanna från 1897. Museets tryckare trycker nya blad av Emmy Dijkstra inför hennes utställning som börjar den 27 augusti. Ungefärliga tider för tryckningen är kl 10-15.