Välkommen att söka Cecilia Frisendahls litografistipendium 2024/25

Litografiska Museet i Huddinge utlyser nu sitt arbetsstipendium, Cecilia Frisendahls litografistipendium, för 2024/2025. Syftet med stipendiet är att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart.

Stipendiet har fått sitt namn efter Cecilia Frisendahl, som under lång tid var en av Sveriges främsta konstnärer inom det litografiska området. Hon var dessutom aktiv i tillblivelsen av Litografiska Museet 2005 och var med i dess styrelse de första åren.

Stipendiet innebär att konstnären får

  • arbeta i Litografiska Museets verkstad under ett år , hösten 2024 – våren 2025– utan kostnad för material och verktyg – med stöd och handledning av museets tryckare, 
  • låta göra en tryckning med större upplaga i snällpressen Johanna,
  • avsluta med en separatutställning i Litografiska Museets utställningshall under 3-4 veckor hösten 2025. 

Stipendiet kan sökas av yrkesutövande konstnärer med erfarenhet av grafiska tekniker, särskilt litografi. Ansökan med CV och arbetsprover i pdf format skickas till info@litografiskamuseet.se eller per post till adress, se nedan senast 1 april 2024.

Är du inte boende i Stockholm med omnejd utan kommer från andra  delar av landet måste du själv ordna boende. Litografiska museet har ingen möjlighet att ordna detta.  Vi tycker att sökande bör delta i vernissage och finissage  Berätta gärna varför du söker stipendiet.

Lars Foglemark

Ordförande i Litografklubbens Arkiv/Litografiska Museet.

Litografiska Museet

Sundby Gårdsväg 6, 141 91 Huddinge

info@litografiskamuseet.se

08 746 90 91

www.litografiskamuseet.se