Vårens första utställning – Rapport till Nikos Kazantzakis

– En andlig låga som jag har försökt att tolka och överföra till grafiska blad. 
Så säger konstnären Nicos Terzis om sina illustrationer till Nikos Kazantzakis bok Rapport till Greco. Kazantzakis meningar blev för honom ord som uttryckte hans egna tankar. 
Han säger vidare: ”När jag tog mig an projektet att illustrera Rapport till Greco blev jag inte rädd för uppgiftens omfattning. Jag såg det inte som en svårighet, utan snarare som en stimulerande utmaning att genom mitt bildspråk – grafiken – och då i synnerhet xylografin, psykologisera Kazantzakis karaktärer och författarens filosofiska livsåskådning. Med en enkelhet och tydlighet i mina bilder sökte jag ett sätt att illustrera en klarhet i Kazantzakis andliga stråk. De grafiska verken till Rapport till Greco är på det sättet en historia som berättar om min personliga, inre filosofiska och estetiska vandring.”


Utställningen, Rapport till Nikos Kazantzakis, som visas den 7-28 april, har sin utgångspunkt i den grekiske författaren Nikos Kazantzakis (1883-1957) verk, och då i synnerhet hans sista bok Rapport till Greco. Bokens svenska utgåva illustrerades av Nicos Terzis 2006 och det är dessa grafiska verk, som tolkar Kazantzakis författarskap, som visas i denna utställning.
Nikos Kazantzakis anses av många som en av de främsta grekiska författarna i modern tid. En stor tänkare och filosof som genom sitt berättande sökte, reviderade, ifrågasatte och begrundade – fram till sista andetaget.