Världsarv och tunnbinderi på ArbetSam:s Museidagar 2016

IMG_1564ArbetSam är en förening som arbetar för att gestalta industrisamhällets framväxt och kulturarv. De 526 medlemsmuseerna visar tekniker och miljöer inom alla områden. Man får lära sig hur man gör tunnor och mal mjöl, hur man spinner och kardar, men också se hur fångarna hade det förr och höra ett ånglok vissla. Med hjälp av den årliga katalogen som finns på alla arbetslivsmuseer kan man lätt hitta spännande museer i hela landet.

ArbetSam har nu haft sin årliga konferens – den här gången i Varberg med många besök på arbetslivsmuseer runt om i Halland. Strax utanför Varberg finns världsarvet Grimetons radiostation, en långvågssändare för telegrafi som finns bevarad i sitt ursprungliga skick från 1920-talet. I Halland finns också bil- och flygmuseum, fotomuseum, trämuseum och tunnbinderi och många andra arbetslivsmuseer.

Temat för konferensen var Ideella krafter – ett tema som berör alla medlemsmuseerna, eftersom de till största delen drivs med ideella insatser. En fråga som ArbetSam driver är att göra arbetslivsmuseernas stora ideella insatser mer kända på den politiska nivån och att på olika sätt stötta alla de eldsjälar som verkar på museerna.