Albin Amelin – ny utställning

Albin Amelin är utan tvekan den konstnär som mest medvetet har använt sin konst i politiskt syfte. Han tog avstånd mot samhällets orättvisor och 1930-talets framväxande nationalism och nazism. Arbetare som demonstrerar för sina rättigheter var ett motiv i flera av hans konstverk. Några kända verk är Fanor över bron och Arkebuseringen med militärer som skjuter mot ett fredligt demonstrationståg. Amelin hyllade arbetarna och framställde en rad porträtt med arbetare från olika yrkesgrupper.

Utställningen på Litografiska Museet (5 oktober–30 november 2014) har kommit till stånd tack vare Bertil Jansson, folkbildare och kulturombudsman, som generöst har lånat ut verk från sin privata samling. I utställningen visas tio verk av Albin Amelin med skiftande motiv och tekniker. Amelin började sin konstnärsbana som litografilärling och använde den litografiska tekniken i flera av sina verk, bland annat i Sovande gosse, ett porträtt av sonen Hans, som ingår i museets utställning.

Amelin var en av de första konstnärer som engagerades i Konstfrämjandets utgivning av litografier fr o m. 1947. Men Amelin blev framför allt känd för sina stora, kraftfulla oljemålningar med arbetare som demonstrerar för sina rättigheter. I utställningen visas några mindre verk med arbetare som motiv – En rysk arbetare, Arbetare och Kämpande arbetare.

Amelin hade flera konstnärskollegor som besjälades av samma kamp mot krig och orättvisor. Några av dessa finns med i museets utställning – Sven Erixon, Nils Nilsson, Reidar Aulie och Harald Sallberg.

Till utställningen finns en katalog med presentation av Bertil Jansson som konstsamlare och en introduktion om Albin Amelin av Sven Runo Bergquist.