Björn Krestesen – Arketyper och tidsfragment. Vernissage 6 oktober

Dukningen III. Tryckt i Shenzhen, Guanlan, Kina

Arketyper och tidsfragment kallar Björn Krestesen sin utställning på Litografiska Museet med vernissage den 6 oktober. 
Han presenterar sitt konstnärliga skapande så här: ”Jag arbetar som en slags bildarkeolog, letar och skrapar i minnesfragment, tills det börjar ”likna” något som jag tycker mig ha sett och upplevt. Livskraft fascinerar mig, och jag är i första hand intresserad av att se, lyssna, förstå och påstå. För mig innehåller bra konst energi, baserad på närvaro och ens personlighet, ett resultat av att utövaren bottnar i sitt eget uttryck och just där hittar sitt konstnärliga ”DNA”. När vi ser konst svarar vi ofta ja eller nej. Och i båda fallen är det fråga om en kommunikation. Skräcken däremot, allmänmänskligt och inom konst, är likgiltighet. Låt oss undvika den!”

Björn Krestesens måleri och grafik uppnår sin starka livskraft ur ett motsatsförhållande mellan ljus och mörker, hårdhet och skörhet, liv och död och bildar en organisk helhet i en stark och hisnade färgskala. Han är bosatt och verksam i Stockholm och Ådalen, har också varit ledamot inom Statliga konstnärsnämnden och som förtroendevald ordförande och/eller styrelseledamot inom KRO (Konstnärernas Riksorganisation), ordförande på Grafikskolan, Grafiska sällskapet m m samt nu bland annat verksam som ordförande i FfGK (föreningen för Grafisk konst grundat 1887).

Björn Krestesen har varit Litografiska Museets Cecilia Frisendahl-stipendiat 2018/19.

Välkommen på vernissage söndagen den 6 oktober kl 12-15! Utställningen finns på plats 6–27 oktober. 

Björn Krestesen: ”I work as a kind of image archaeologist, searching and scraping in my memory fragments until it’s starts to resemble something that I think I have seen or experienced. Vitality has always fascinated me, and I am first of all interested to see, listen, understand and suggest. For me contains “Good art” energy, based on active presence and personality, as a result of that the practiser is genuine true in his own expression and just there find his own artistry’s DNA. When we look at art your immediate feeling will be a yes or no. And in both cases it is a communication. The horror however, humanly and within art, is indifference. Let us all avoid that!”

Welcome to the opening at Litografiska Museet, Huddinge, October 6th 12-15! The exhibition will last October 6–27.