Cecilia Frisendals litografiska stipendium 2024/25

Stipendiet som är ett arbetsstipendium med avslutande utställning började delas ut 2010, då till en mottagare. Året därpå blev det två mottagare och sedan har det varierat mellan en och tre mottagare.

Syftet med stipendiet är att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart. Stipendiaten får möjlighet att under ett år arbeta i Litografiska museets verkstad med handledning av erfarna tryckare, trycka en upplaga i snällpressen Johanna och avsluta med en utställning på museet

Medlemmarna i årets jury har varit Susan Gillhög, Amalia Årfelt och Hjördis Oldfeldt.

Att välja ut två stipendiater blad årets ansökningar har varit en grannlaga uppgift eftersom det varit många väl kvalificerade ansökande konstnärer med spännande bilder och många intressanta idéer. Till slut utkristalliserades två väl meriterade konstnärer med dokumenterad kunskap och stor erfarenhet av stentryck.

Juryn har utsett år 2024/25 års stipendiater: Maria Lindström och Tova Fransson, som båda fritt får arbeta i verkstaden under hösten 2024 och våren 2025.

MOTIVERING

Maria Lindström

Maria är välmeriterad och har en stor och djup erfarenhet av att arbeta med stentryck. Hon är utbildad på bland annat Grafikskolan i Stockholm, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Konstfack. Hon har jobbat med och undervisat i litografi i drygt 20 år och önskar nu fokusera på sitt egna skapande genom att fullfölja projektet ”Brev till Doris”, ett slags dagboksanteckningar i litografi.

Det är juryns uppfattning att Maria kan tillföra Litografiska museet både kunskap och engagemang med en mångfacetterad bildvärld och intressanta idéer. Hon tilldelas därför Cecilia Frisendals stipendium för verksamhetsåret 2024–2025

Tova Fransson

Tova är också välmeriterad med utbildningar från Fakulteten för konst i Bergen, Konsthögskolan i Umeå och Grafikskolan i Stockholm. Hon har undervisat i grafik och lett workshops.

Tovas bilder vittnar om intresset för upprepning och förskjutning att utforska papperets och materialets möjligheter och vad grafik är och kan vara.

Juryn tycker att Tovas ambition att utforska materialitet är intressant och vill stödja henne i detta och tillfälle därför henne Cecilia Frisendals stipendium för verksamhetsåret 2024–2025.