Skolplanscher

Litografiska Muséets sommarutställning visar skolplanscher från 1900-talet.

Fram till 50-talet, och även en bit in på 60-talet, var skolplanscherna ett uppskattat pedagogiskt hjälpmedel i folkskolan. I muséets samlingar finns många varav en del säkert väcker minnen hos äldre besökare.

Utställning pågår under hela juni samt i början av augusti. Öppettider se nedan.

I juli är muséet stängt.