En 90-årig tradition – värd att upprätthålla!

Litograferna var en viktig yrkesgrupp på de litografiska tryckerierna. De måste behärska både teckning och textning och inte minst litografins komplicerade kemi. 1929 slöt de sig samman i en yrkesförening – Litografklubben. Syftet var att stärka intresset för yrket, men också att ägna sig åt fackliga frågor. Med tiden förändrades yrket radikalt, liksom hela den grafiska branschen. 

När de litografiska metoderna ersattes av modernare teknik fanns det en stor risk att kunskaperna om den litografiska tekniken skulle försvinna. Därför ombildades föreningen till Litografklubbens Arkiv 1994. Föreningens mål var och är fortfarande att ”bevara kunskapen om den litografiska tekniken och ta tillvara den litografiska branschens historia, tryck, arbetsverktyg och utrustning”.

Invigningen 2005

Efter många års förberedelse kunde föreningen för 15 år sedan öppna Litografiska Museet på Sundby Gård. Tack vare de många aktiva medlemmarna i Litografklubbens Arkiv hade museet redan från starten tryckpressar, verktyg och en fin samling litografiskt tryck.  

Det är Litografklubbens Arkiv och dess medlemmar som bär upp verksamheten och håller intresset för litografin levande. Vi välkomnar alla, privatpersoner eller organisationer, som har intresse för eller kunskap om litografi eller grafiska tekniker i allmänhet. 

Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 200 kr och den betalas in på  bankgiro nr 5500-6159. Skriv ”Medlemsavgift”. Ange också ditt namn och om du är ny medlem eller har ändrade uppgifter, uppge också postadress och mailadress. Swish går också bra. Litografklubbens Arkiv har nr 123 68 093 70. Ange också där ”Medlemsavgift” och namn. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Vilka förmåner du får som medlem i Litografklubbens Arkiv kan du läsa mer om här.