En värld av bilder – Litografin i Sverige 200 år

1818 startade Ludwig Fehr och Carl Müller det första litografiska tryckeriet i Sverige. Litografin, eller stentrycket, innebar helt nya möjligheter att mångfaldiga bilder. Tidigare var man tvungen att låta gravera bilden för att kunna trycka den, nu kunde konstnären eller illustratören arbeta direkt på den litografiska stenen.

Tidigare tekniker var också i praktiken begränsade till tryckning i en färg – ville man ha färgbilder fick man handkolorera de tryckta arken i efterhand – men med färglitografins utveckling från mitten av 1800-talet ändrades detta. Ungefär samtidigt kommer litografiska snällpressar och nya övertrycks- och reproduktionsmetoder. Litografin går från hantverk till industri och är en av förutsättningarna för reklam i modern mening och för det grafiska landskap och den värld av bilder vi lever i idag.

Universitetsbiblioteket i Lund uppmärksammar 200-årsjubileet och visar utställningen En värld av bilder. Litografin i Sverige 200 år under april – december. Läs mer i utställningskatalogen