Hästen – litografiskt tryck steg-för-steg

4 dec 2016 – 29 mars 2017

Utställningen Hästen visar en serie litografiska tryck med en häst i genomskärning. Det är en unik samling tryck eftersom det är material som sällan sparades till eftervärlden. 
Hästen omfattar 13 litografiska blad i 7 färger. Bladen var arbetsmaterial och fungerade som hjälpmedel för alla inblandade i tryckprocessen. Steg för steg, färg för färg kan man här se hur det gick till att göra ett komplicerat litografiskt tryck, som kanske tog uppåt ett halvår för en litograf att genomföra.  Se Hästen i våra digitala samlingar.

hasten

Litograf var Göte Lindkvist, som såg till att arbetsmaterialet till Hästen sparades för eftervärlden. Han har t o m sparat ”klatschen” – teckningen på genomsiktligt papper som ligger till grund för tryckningen. Det är stora och ganska sköra blad. Därför visas bladen i nya digtaltryck.
Utställningen har producerats av Litografiska Museet.
Layout: Carin Lundhquist Frenning.
Foto: Magnus Kaplan och Carin Lundhquist Frenning (närbilder.
Tryck: Vitt Grafiska AB. 

gl-verkstad-kopiaFrågor om Hästen
Det finns en uppgift att Hästen trycktes 1929, en annan att det var redan 1919. Men då var Göte Lindkvist fortfarande lärling. Litografering av det här slaget kräver stor yrkesskicklighet. 1928 flyttar Göte Lindqvist till Stockholm och kommer till Haeggströms Boktryckeri. Det måste vara här han får det prestigefyllda uppdraget. Hästen litograferades och trycktes i så fall hos Ivar Haeggströms Boktryckeri AB i Stockholm, kanske någon gång under 1930-talet. 

Förmodligen äger inte museet sluttrycket. Hästens slutprodukt var troligen en plansch med förklarande text, som en stor skolplansch. Den kanske var avsedd för veterinärutbildningar och då borde den ha kompletterats med förklaringar. Texten bör då ha tryckts efteråt i boktryck. Kanske Hästen finns som en vikt bilaga i en veterinärmedicinsk lärobok?  

Var finns den färdiga Hästen? Kan du hjälp oss att hitta Hästen?