Huddinge kommun satsar på kultur för unga

Världens bästa museum114 000 barn och unga i Huddinge kommuns skolor omfattas av en så kallad Kulturgaranti. Alla barn och unga ska få ta del av minst en kulturupplevelse per år i form av teater, musik, dans, film, konst eller kulturhistoria.Tillsammans med andra kulturföreningar i kommunen kommer Litografiska Museet att erbjuda visningar för i första hand elever i åk 7.
Litografiska Museet kommer också att medverka i Skapande Skola-projekt, där eleverna under ledning av konstnären och lektorn Maria Lindström får jobba med affischen som uttrycksform i museets verkstad.

Kulturgarantin kommer att genomföras med start höstterminen 2015 och kommer att följas upp löpande. Information till skolorna kommer att finnas tillgänglig på en särskild webbsida.