Kulturarvslyftet på Litografiska Museet

Kulturarvslyftet är en gemensam satsning från Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet för att vårda kulturarvet. Under 2013 fick Litografiska Museet stöd för att digitalisera sina samlingar. Museet har nu fått ytterligare medel för att fortsätta digitaliseringen.

IMG_8472

Museet har stora samlingar med äldre litografiskt tryck som etiketter, reklamblad, vykort, affärsbrev, affischer och mycket annat. Tack vare bidraget har drygt 1 000 av museets tryck kunnat fotograferas och beskrivas och finns nu tillgängliga i det digitala arkivet caw.litografiskamuseet.se

IMG_8494De nya samlingar som nu ska digitaliseras är Arne Nordenlöws samling med etiketter och reklamtryck från 1900-talets början och Hans Anderssons samling med äldre litografiska konstblad.
Läs mer om statens satsning på Kulturarvslyftet.