Museets digitala samlingar

Nu finns museets arkiv på nätet
Tack vare det statliga Kulturarvslyftet och tillskott av medel från bland annat Huddinge kommun har vi kunnat digitalisera en stor del av våra samlingar.

Nu finns 900 tryck tillgängliga med bild och beskrivning på nätet. Målet med projektet är att göra svåråtkomligt och delvis unikt material tillgängligt och att marknadsföra museet nationellt och internationellt.

Museets digitala arkiv finns på http://www.caw.litografiskamuseet.se
Läs mer om museets samlingar!