SE UPP! – utställning i Stockholm

SE UPP! – Slussen en hjärtefråga
Måndagen den 12 maj och två veckor framåt kommer 200 affischer av 50 konstnärer att finnas på Kulturtavlorna runt om i Stockholm och i Grafiska Sällskapets Galleri.

Deltagare är konstnärer, samt studenter och lärare från Grafikskolan och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Flera av dem har besökt Litografiska Museet för att hämta inspiration. En av affischerna har tryckts i Litografiska Museets verkstad.

SE UPP! är ett samarbete mellan Grafikskolan i Stockholm, KAC (kistaartcity), Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Grafiska Sällskapet och Konstfrämjandet.