Ny medlemsförmån!

Nu har medlemmarna i Litografklubbens Arkiv 20% rabatt på inramningar hos Konstinramningar AB, Caroline Ericson, Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, Stockholm. Här kan man få kvalificerad hjälp med inramning.  

Kontaktuppgifter för Konstinramningar AB. 

Läs mer om förmåner för medlemmar i Litografklubbens Arkiv.