Litografklubbens Arkiv

cropped-cropped-Litografiska_logga.grå.jpg

Litografklubbens Arkiv driver sedan 2005 Litografiska Museet (tidigare: Grudes Ateljé & Stentryckeri). Föreningen ska bevara kunskapen om den litografiska tekniken, genom att driva ett litografiskt museum. Den ska också ta tillvara den litografiska branschens historia, tryck, arbetsverktyg och utrustning.

Tidskrift

Litografklubbens Arkiv ger ut tidskriften Litografiskt Allehanda med oregelbundna mellanrum fr o m 1990-talet. Läs mer.

Bakgrund
a 10

Litografiska Fackförening
Litografklubbens Arkiv har sitt ursprung i Litografklubben i Stockholm, en sektion som bildades 1929 inom den Litografiska Fackföreningen. År 1994 ombildades klubben till föreningen Litografklubbens Arkiv som är öppen för alla som är intresserade av det litografiska tryckets historia.

Från ”stenålder” till dataålder
I början och mitten av 1900-talet användes stentryck vid ett stort antal tryckerier och man tryckte allt från planscher och affischer till färgillustrationer för veckotidningarna. Efter andra världskriget tog offsettrycket över, stentrycket försvann och pressarna skrotades. På 1950-talet försvann det sista industriella stentrycket och litograferna omskolades till reprografer, scannerförare, offsettryckare eller typografer. På femtio år gick man 
från ”stenåldern” till dataåldern.

Styrelse

Litografklubbens Arkivs styrelse verksamhetsåret 2017
Ledamöter: Birgitta Modigh, 
ordförande, Hans Kellerman, vice ordförande, Jan af Burén, sekreterare, Sonia Broch Sommerfelt, kassör,  Maria Lindström, Bertil Engberg och Åke Zetterstedt.
Suppleanter: Nina Kerola, Göran Wassberg och Hjördis Oldfeldt.
Revisorer: Ronny Frithiof, Valter Carlsson, Karin Johansson och Lage Hellberg. 
Valberedning: Göran Lande, Jan Alvant, Gunnar Olausson och Tor Åkerwall. 

Välkommen att göra en ideell insats på museet!
I en ideell verksamhet av det slag som Litografklubbens Arkiv bedriver behövs alltid människor. Man behöver inte kunna allt om  litografi, det kan man lära sig, men är du intresserad av att arbeta i en kreativ miljö och samarbete under trivsamma former finns det en plats och en sysselsättning hos oss. Vi erbjuder kurs i guidning för intresserade. Hör gärna av Dig!

Läs mer om medlemskap i Litografklubbens Arkiv

Stadgar 2018

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Personuppgiftspolicy för Litografklubbens Arkiv