Tryckerimuseer i hela världen

AEPM är en förkortning som står för Association of European Printing Museums. Det är en intresseorganisation för alla som är intresserade av tryckerihistoria och den grafiska branschens kulturarv i bred bemärkelse, inte bara i Europa utan också i övriga delar av världen. Föreningen ordnar konferenser – nästa äger rum i München i slutet av augusti – och förmedlar information och kunskap om området. 

På föreningens webbsida www.aepm.eu finns en mycket en mycket intressant förteckning över tryckerimuseer ordnade efter det år de kom till. Allra äldst är Stanza dei punzoni, Biblioteca Palatina, i Parma i Italien, som öppnade redan 1843. Det finns fortfarande kvar och heter nu Museo Bodoniano. För att man ska kunna hitta dagens museer och andra resurser inom området finns det också en lista över webbadresser och en karta över tryckerimuseer. Så nu är det bara att planera resandet efter intressanta museer!