Bildrevolutionen – Litografin 200 år i Sverige

Fredric Werner, Stockholmsutsikt från Greve von Fersens Trädgård. Tryckt av Fehr & Müller. Foto: Metropol Auktioner.

För 200 år sedan öppnade det första litografiska tryckeriet på Helgeandsholmen i Stockholm. Det var kronprinsen Karl Johan som själv såg till att det kom tyska tryckare till Sverige som behärskade den nya uppfinningen litografin. Utställningen Bildrevolutionen – Litografin 200 år i Sverige berättar om litografins spännande historia under de gångna 200 åren. 

Det som efterfrågades mest var i början musiknoter. Tack vare Alois Senefelders uppfinning kunde man äntligen trycka noter utan alltför stora kostnader. I rask takt startade sedan fler tryckerier och en helt ny bildvärld öppnades för gemene man. Det blev så småningom möjligt att trycka bilder i stora upplagor och till och med i färg!  

Söndagen den 25 november kl 13.00 kommer Mats Larsson från Lunds Universitetsbibliotek och berättar om Vardagstryck – etiketter, affärstryck, reklam – och annat bortglömt tryck ur bibliotekets samlingar.