Ett stort steg mot bättre tillgänglighet

kringla_logoEfter flera års arbete finns nu en stor del av Litografiska Museets samlingar tillgängliga på Kringla. Det är en samsökstjänst för den som är nyfiken på vad som gömmer sig i museer, arkiv och register runt om i landet. Här kan man hitta information om byggnader, föremål, fornlämningar, fotografier, litteratur och dokument – sammanlagt ca 6 miljoner.
Litografiska Museet bidrar i dagsläget med närmare 1 000 objekt – men fler kommer att läggas ut undan för undan. Läs mer om museets samlingar och hur man söker i dem.
Nästa steg är att göra museets samlingar tillgängliga i Europeana – den gemensamma europeiska kulturarvsdatabasen. Där pågår ett stort arbete att föra över de stora museernas samlingar, men i september beräknas det vara dags för museets samlingar att bli tillgängliga även där.