Intensiva kursdagar på Litografiska Museet

Amalia Årfelt med den färdiga litografin
Amalia Årfelt

Mästertryckaren Ernst Hanke från Schweiz har gästat Litografiska Museet för att leda utbildningsdagar för inbjudna konstnärer och museets egna tryckare. Söndagen den 23 november hade Ernst Hanke en workshop för ett 10-tal konstnärer, då han arbetade med att trycka en sten som förberetts av konstnären Amalia Årfelt. De inbjudna konstnärerna följde med spänning hela tryckprocessen – från sten till tryck i museets unika snällpress Johanna med assistans av museets tryckare.

Dagen därpå var det en utbildningsdag för museets aktiva medlemmar, som fick se den sista omgången av tryck med Amalia Årfelts sten. Ernst Hanke demonstrerade också andra intressanta trycktekniker och visade prov på mycket intressanta litografier som han har tryckt i sin egen verkstad utanför Zürich.

Tryckning i Johanna
Tryckning i Johanna
Amalia Årfelt och Ernst Hanke förbereder stenen
Amalia Årfelt och Ernst Hanke förbereder stenen