Kungliga Biblioteks affärstryck är nu tillgängligt på nätet

KBReklam för margarin, velocipeder och mycket annat ur Kungliga Bibliotekets samlingar av affärstryck finns nu tillgängligt på nätet. På KB finns cirka 14 miljoner s k vardagstryck.
Det som nu har digitaliserats är cirka 2 100 reklambroschrer, häften och priskuranter från 1800-talet. Materialet är sökbart (använd det fria textfältet) på denna länk. Här finns exempel på det inskannade materialet.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/velocipeder-och-damkoffertar-pa-natet